THE HUMAN CAPITAL of TOMORROW
__
PEOPLE BUSINESS FOR BUSINESS PEOPLE

 

Vi matchar, utvärderar, utvecklar och optimerar humankapital och tillväxt så att du kan optimera din verksamhet. 

Vi gör det genom: Engagemang, Analys och Kompetens

"Vi är övertygade om att matchningen mellan organisation och individ är helt avgörande för ett företags eller organisations långsiktiga framgång, således behövs en gedigen process i syfte att minimera risk"

McCloud Miller är ett företag som matchar och utvecklar människor och organisationer genom gedigen erfarenhet, kompetens och engagemang. Vi använder oss av beprövade verktyg, modeller och processer för att minimera risk och optimera långsikt utveckling och framgång för våra kunder - Vi hittar potentialen i varje individ, team och organisation. Vi verkar på den Skandinaviska marknaden och har representation i Stockholm, Köpenhamn och Oslo för att kunna möte våra kunder där de verkar.

 

Vi har verkat inom HR-området i Skandinavien sedan1992 och har framgångsrikt säkerställt match mellan individ, team och organisation. Vi arbetar med Development och Optimizing  som säkerställer långsiktighet och rätt stöd för våra kunder genom coaching, mentorskap, team, sälj och ledarutveckling.

 

Vi kallar oss ”Strategic People Partners” – något vi med stolthet lever upp till i våra uppdrag genom nytänkande, ett genuint intresse, utvecklade processer i kombination med de bästa verktygen. 

 

Vi fokuserar på nära relationer till våra uppdragsgivare genom att sätta oss in i förutsättningar och genom ett genuint engagemang. Den nära kontakten med våra kunder är en förutsättning för framgångsrika och högkvalitativa matchningar  och utveckling av människor i de organisationer som vi arbetar med. Detta säkerställer vi genom ett professionellt bemötande, relevant branschkunskap, och en mycket stark tro på individens kraft oavsett ålder och bakgrund.

Vi har en rad tjänsteområden som vi verkar inom för att säkerställa att vi är en långsiktig strategisk partner för våra kunder.

Headhunting - Growth - Assessment - Development - Cultural Transformation

"Building the Human Capital of Tomorrow - Together"