top of page

THE FUTURE OF HUMAN CAPITAL

PEOPLE & GROWTH 

YOUR GO-TO PARTNER FOR

BUSINESS & ORGANISATIONAL

DEVELOPMENT 

HEADHUNTING - GROWTH - ASSESSMENT - DEVELOPMENT

McCloud Miller Group
HEADHUNT UNITED

MISSION

WE DEVELOP PEOPLE AND INCREASE GROWTH

PEOPLE BUSINESS FOR BUSINESS PEOPLE

" Ta fram potentialen hos varje individ, team och organisation genom att hitta, matcha, analysera, utveckla och optimera våra kunders humankapital och affär för ökad tillväxt. "

McCloud Miller

McCloud Miller Group

SERVICES

HEADHUNTING GROWTH

ASSESSEMENT

DEVELOPMENT

HEADHUNTING

MÄNNISKOR SOM SKAPAR TILLVÄXT!

Vi erbjuder executive search och rekrytering från specialist till C-level och styrelse...

Headhunting McCloud Miller Group
Growth McCloud Miller Group

GROWTH

Hur skapar man tillväxt? 

Att skapa en tillväxtkultur är en förutsättning för att lyckas med tillväxt. Medarbetarna och ledarskapet är nyckeln till framgång.

Kultur - Strategi - Get it done!

ASSESSMENT

Personanalyser är viktiga i alla tillsättningar för att skapa rätt matchning mellan organisation och kandidat, detta är minst lika viktigt vid internrekrytering och särskilt för tillsättningar av komplexa, utmanande och affärskritiska roller eller team.

 

Assessment av blivande ledare, talanger och team genomförs i relation till organisationens behov.  Genom att använda djupgående assessments säkerställer vi hög kvalitet, matchar kraven som rollen ställer och har de bästa förutsättningarna för att lyckas hos våra kunder. 

Assessment McCloud Miller Group
Development McCloud Miller Group

DEVELOPMENT

CULTURAL TRANSFORMATION

EXECUTIVE BUSINESS COACHING

INSIGHT LEADER

NEWTHON 

newthon logo
McCloud Miller Group

McCloud Miller Group

 1992

FOUNDED

HEADHUNTING

ASSESSMENT

GROWTH

DEVELOPMENT

bottom of page