top of page
  • Skribentens bildMcCloud Miller Group

CFO - Sweden Timber

Jönköping / Nässjö / Malmbäck

Sweden Timber


Sweden Timber är en sågverk– och hyvlerikoncern med produktion i Sverige och fokus på försäljning till flera exportmarknader. Vårt mål är att vara en flexibel leverantör som löser kundernas behov och därigenom skapa långsiktiga relationer.

Vårt breda produktsortiment med sågade produkter, konstruktionsvirke, ytterpaneler, impregnerat virke, innerpaneler och golv gör oss till en komplett träleverantör. Vi har möjlighet att hantera allt från klena dimensioner till mycket grova reglar med längder upp till 6m. Vi har stor erfarenhet av att göra kundspecifika logistiklösningar, profiler, paketering, buntning, exaktkapning och etikettering m.m.

För oss på Sweden Timber är det en självklarhet att våra produkter tillverkas av råvara från ansvarsfullt brukade skogar som tar hänsyn till den biologiska mångfalden.


Vad Sweden Timber erbjuder dig

Du kommer vara en viktig kugge och spelare i en prestigelös organisation där du får vara med och påverka koncernens utveckling på lång sikt. Vi arbetar nära verksamheten och är nyfikna och moderna, arbetar proaktivt och driver igenom fattade beslut. Vi är ett stort team med ett starkt kundfokus. Vi har idag fyra sågverk samt verksamhet i Holland där medarbetarna känner stolthet, arbetsglädje och delaktighet.

Vi erbjuder en spännande och utvecklande resa för dig som gillar affärer.


Om rollen

CFO (Chief Financial Officer) har det övergripande ansvaret för företagets ekonomiska styrning och rapportering och samarbetar nära Koncernchef/VD.

Rollen är placerad på Sweden Timbers kontor i Malmbäck.

Rollen ingår i koncernledningen och rapporterar till Koncernchef/VD.


I rollen kommer du bland annat

Skapa och implementera företagets ekonomiska strategi: CFO:en är ansvarig för att utveckla och genomföra en långsiktig ekonomisk strategi som är anpassad till företagets mål och målsättningar, så som förbättringar och effektivisering.


Budgetering och prognostisering: Som CFO måste du kunna upprätta en detaljerad budget och en realistisk prognos för företagets framtida ekonomiska prestationer.


Finansiering och kapitalanskaffning: CFO har ansvaret för att identifiera lämpliga finansieringsalternativ för företaget, såsom lån, aktieemissioner eller andra former av kapitalanskaffning vid behov och i dialog med övrig ledning.


Rapportering och redovisning: CFO är ansvarig för att utarbeta och presentera företagets finansiella rapporter och redovisningar för att försäkra sig om att företaget uppfyller alla krav från myndigheter, investerare och andra intressenter.

ESG - Environmental - Social - Governance.


Riskhantering: CFO måste ha en övergripande förståelse för företagets risker och ha planer för att minska dem, samt förbereda sig för eventuella förändringar i marknaden.


Skatteplanering: CFO måste ha en god förståelse för skattelagstiftningen och se till att företaget betalar skatter i enlighet med alla regler och bestämmelser.


Ledarskap och personalansvar: CFO leder och utvecklar finansteamet och ser till att de har nödvändiga resurser och kompetenser för att kunna uppfylla företagets mål.


Företagsstrategiskt stöd: CFO ger företagsledningen råd om ekonomiska frågor och ger underlag för strategiska beslut.


Affärsanalys och prestationsuppföljning: CFO måste kunna analysera företagets finansiella data och prestationsindikatorer för att få en förståelse för företagets affärsprestationer.


IT och tekniskt stöd: CFO måste ha god kunskap om IT-system och teknologi och se till att företagets finansiella system är tillräckligt robusta och säkra.


Om dig - personliga egenskaper

Som person är det av största vikt att du gillar och ser affärsmöjligheter med siffror som stöd för dina argument. Vi söker en person som kan kavla upp ärmarna, jobba nära verksamheten och skapa sig en god förståelse av hur verksamheten bedrivs och gör affärer. Vi söker någon som vill vara långsiktig med sin roll hos Sweden Timber. Du är arbetsam, engagerande, noggrann, trygg i dig själv, prestigelös med fötterna på jorden.


Vi tror att du ser affärer och möjligheter

Vi tror att du gillar affärsutveckling

Vi tror att du är framåt-tänkande och driven

Vi tror att du är en people person

Vi tror att du är en god kommunikatör

Vi tror att du är pedagogisk för att få andra att förstå tex. siffror

Vi tror att du är en fena på att analysera och skapa framåtriktade förslag på lösningar

Vi tror att du bor i Jönköping / Nässjö trakten då rollen är knuten till kontoret i Malmbäck.

Vi tror att du med stort engagemang och driv vill besök och arbeta nära verksamheterna som ingår i gruppen.

Vi tror att du är en person som levererar det där lilla extra :)


Din bakgrund

· Relevant högskoleutbildning

· Erfarenhet av affärssystem

· Erfarenhet av att arbeta med att fånga och hantera krav från verksamheter

· Arbetserfarenhet av att modellera komplexa krav och beroenden

· God kunskap inom koncernredovisning (IFRS el. GAAP)

· Minst 5 års erfarenhet inom relaterade roller/områden

· Erfarenhet inom skog/träindustri är ett plus

· Du behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift


Mer om Sweden Timber hittar du här www.swedentimber.se


Ansökan och frågor 👉 info@mccloudmiller.com29 visningar
bottom of page